Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRAVIDLA AIRSOFTU

1. Bojové akce se nepřerušují na noc, z důvodů počasí či jiné nepředvídatelné události. Jednotky se přesunují na vlastní riziko (příjezd/odjezd/odsun raněných), kdykoliv mohou být volně napadány. Přerušit bojovou akci je oprávněna pouze pořádající jednotka, v krajní nouzi i každá jiná, a to jen za zcela mimořádných okolností ( závazná zranění, zásah Policie ČR, atd...).

2. Před policií schovejte zbraně, hrozí střet se zákonem a záměna zbraní za originály.

3. Jednotky soupeřících týmů nemusí mít navzájem žádné viditelné odlišení. Identifikace spojence/soupeře je věcí každého jednotlivce a jednotky

4. Veškerá výstroj a výzbroj musí být před hraním zkontrolována a schválena, všichni kdo přinesou na akci nepovolenou pyrotechniku ji DOBROVOLNĚ odevzdají buďto příslušnému organu nebo pořadateli po skončení akce bude pyrotechnika navrácena do rukou majitelů ve výjimečných případech může být vlastník této pyrotechniky vyloučen z akce…..

5. Organizátor má bílý šátek, nesmí se na něho střílet a má hlavní slovo

6. Hráč je zasažen trefí-li ho někdo do jeho těla, zásah do batohu je platný jen tehdy,pokud je směr projektilu přímo na tělo.

7. Po té co je hráč zasažen, odebere se nejkratší cestou na mrtvoliště. Dostane-li se do křížové palby zvedne ruce nad hlavu a co nejrychleji zmizí,neodpovídá na palbu.Každý mrtvý si sundá pokrývku hlavy když je zasažen..

8. Hráči si mohou před hrou nebo při hře vyměnit zbraně. Podmínkou ale je, že po smrti si ji mrtvý musí již vzít s sebou na mrtvoliště a nemůže ji tedy už nikomu dát (nemůže se tedy stát, že někdo zastřelí 2 lidi se stejnou zbraní).

9. Fyzický kontakt je přísně zakázán vyjímku tvoří pouze body 24 a 26.

10. Komunikace mezi jednotkami je věcí jednotek samých a není nijak omezena.

11. Jako munice je povoleno pouzívat pouze 6mm a 8mm BB plastové kuličky. Jako zbraň je povoleno pouzívat makety AIR SOFT GUN.

12. Vybavení ochrannými pomůckami ( brýle, mřížka, plynová maska) je povinné. Jejich nepoužívání je na vlastní riziko. Za případná zranění takto vzniklá nese zodpovědnost sám postižený, nikoliv protivník, který jej zasáhl. Střelba na hráče v bojové zóně je povolena i pokud nemají výše uvedené ochranné prostředky. Zásah do brýlí či masky je platný.

13. Výbušniny je povoleno používat,pouze pod podmínkou že ten kdo ji hází používá mozek!!

14. Užití dýmovnic jakéhokoliv typu ( bez vedlejšího efektu biologického či chemického) je povoleno.

16. Je zakázáno používat zápalnou munici, munici s biologicky aktivní náplní a jakoukoliv munici s fyzikálním či chemických efektem na lidské tkáně.

17. Je zakázáno užívat výbušniny v obalech z kovů, skla a termosetových plastů, kdy je riziko vzniku střepin z těchto materiálů

18. Pokud v okruhu 5m od hráče na otevřeném prostranství, nebo v okruhu 10m v uzavřené místnosti dopadla imitace výbušniny, hráč je mrtvý. Dalším možným způsobem zasažení střepinou může být zasažení imitací střepiny i na větší vzdálenosti než jsou uvedené (např. sádra).

19. Zásah do těla zbraně je platný a zbraň je považována za zničenou. Hráč musí poté použit záložní zbraň.Zbraň je po zásahu zničena na dobu 15 minut

20. Zásah odraženou kuličkou není platný.

21. Zásah omylem vystřelenou kuličkou je platný (friendly fire).

22. Střelba (ale i míření zbraní) na nezúčastněné civilisty v bojové zóně je přísně zakázána. Střelba na "mrtvého" bojovníka je zakázána. Jakýkoliv civilista operující s jednotkou , se účastní akce na vlastní nebezpečí a střelba na něj je povolena. Je povinen se držet pravidel pro boj jako všichni ostatní.

23. Tato pravidla platí pro každého bez výjimky, jejich znalost je věc každého bojovníka. Za jejich nedodržování může být vyloučen z akce nebo tréninku.

24. Brýle jsou nutností. Člen nemající patřičné brýle nebude puštěn do hry a hra nezačne, dokud neopustí bojový prostor. Pokud se i přes to vrátí nebo i po několika upozornění oblast neopustí, zodpovídá za své zdraví. Ten kdo ho zasáhne a poraní ho, nenese odpovědnost. Při právních příčinách je možno odvolat se na to, že každý člen při vstupu do klubu automaticky souhlasí s podmínkou, že hraje na VLASTNÍ nebezpečí.

25. Styl boje není omezen. Je povoleno brát zajatce a nebo se stát rukojmím. Způsob, jak toho dosáhnout, je přiblížit se k oběti, dotknout se hlavní zad a zřetelně říct "Jsi zajatec!". Zajatec může být použit jako živý štít, ale OPATRNĚ! Hrubé zacházení je silně zakázáno! Je to přece jen hra... (Celé toto pravidlo je možno snadno anulovat při domluvě před misí).Mrtvé nelze brát jako zajatce..Pokud se někdo při braní do zajeti střeli sám je mrtev a musí byt propuštěn!!

26. Mrtvý: Každý, zasazený hráč, se dobrovolně přizná! (Hráč nedodržující Fair-play bude vyloučen.) "Úmrtí" se provede tím, že mrtvola křikne "mám!", "mrtvej", "chyt sem to" atd. V tom okamžiku zvedá ruce i zbraň nad hlavu a sundá si pokrývku hlavy (brýle si nechá), čímž je označen za mrtvého. Co nejrychleji se přesune na předem stanovené pohřebiště nebo zůstane na místě a podle stylu hry počká na konec boje a nebo čeká předem určenou dobu, po které se vrací do akce. Je zakázáno se déle zdržovat mezi živími nebo s nimi mluvit.

27. Je možné nepřítele zabít i tím, že se ho útočník dotkne rukou a prohlásí "Dostal sem tě!" atd. Tento útok se povazuje za zabití dýkou (tichý, rychlý útok)

28. Vojenská hierarchie a velení se stanovuje na místě. Je preferována spolupráce, kdy nemá nikdo vedoucí postavení a taktika je otázkou domluvy.Pokud se team shodne na veliteli, můze jím být.

29. Každý má právo vytvářet zátarasy, které jsou považovány za neprůstřelné. To umožňuje vznik opevněných základen a opevněných budov. Hráč má i právo tyto zátarasy přenášet, ale je zakázané je používat jako zátaras při vlastním přesunu.Není povoleno využívat mrtvé jako štíty.

30. Používat alkoholické nápoje, či další omamné látky (i tabákové výrobky) je povoleno až po ukončení akcí. Zákaz používání zbraní v podnapilém, či jinak zhoršeném stavu. Porušení tohoto pravidla vede k vyloučení člena.Velitel může udělit vyjímku co se týče kouření..

31. Jakékoliv změny pravidel je třeba dohodnout před zahájením vlastní bojové aktivity a dát je všeobecně ve známost všem zůčastněným..

32.V budově je maximálně povolená pružina m100,a do lesa pružina m130 toto platí pro Všechny AEG!!!!!!!!Manuální snajpr není omezen pružinou….

¨-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koncepce jednotky
1. O přijetí do jednotky rozhoduje velitel.
2. Velitelem se může stát kdokoliv starší 16ti let, je-li zvolen ostatními členy.
3. Pokud není některý člen jednotky spokojen se svým velitelem, může jednotku opustit.
4. Neuposlechnutí rozkazu se trestá.
5. Exemplární trest je povolen.
6. Každý člen je řazen do funkce podle psychických, fyzických dispozic.
7. Každý člen je povinen vlastnit funkční AS zbraň vhodnou pro boj
7. Pokud něčemu nerozumíte požádejte o radu velitele.
8. Velitel nese plnou odpovědnost za svou jednotku.

Koncepce zbraní
1. Pro přímou i nepřímou střelbu jsou povoleny pouze zbraně vzduchové ráže 6 mm.
2. Palné zbraně a zbraně zakázané Ženevskou konvencí nejsou povoleny.
3. Jsou povoleny pouze projektily kulového tvaru.
4. Po domluvě jsou povoleny aktivní obrané prostředky, nezpůsobující vážné zranění. Slzný plyn, elektrický paralizér atd..
5. Chladné a drtivé zbraně nejsou povoleny.
6. Ozařovače cílů jsou povoleny. Laser, baterka.
7. Na veřejnosti musejí být zbraně nošeny zakryté s vyndaným vybitým zásobníkem.

Pasivní ochranné prostředky
1. Ochranné brýle musí být v boji nasazeny.
2. Nepoužívání pasivních ochranných prostředků je jako neuposlechnutí rozkazu
3. Jakékoliv jiné pasivní ochranné prostředky jsou povoleny.
Pyrotechnika
1. Výbušniny nesmí emitovat kovové či jiné ostré střepiny.
2. Dýmovnice bez vedlejšího efektu biologického či chemického jsou povoleny.
3. Ohlušující granáty jsou povoleny i v rezonujících prostorách.
4. Oslepující granáty jsou povoleny.
5. Světlice jsou povoleny pouze k signalizaci.
6. Nástražné systémy jsou povoleny.
7. Použití pyrotechniky nesmí přitahovat pozornost policie nebo vážně zraňovat jiné osoby

Civilisté
1. Na civilisty je zakázáno střílet, mířit nebo proti nim používat pyrotechniku.
2. Pro Civilisty dobrovolně se pohybující s jednotkou neplatí 1. bod.
3. Veškeré jednání ohrožující život, zdraví a majetek nezúčastněných civilistů je zakázáno
4. Při spatření civilisty v oblasti akce je každý povinen informovat velitele jednotky.
5. Velitel je povinen upozornit ostatní velitele jednotek.

Policie
1. Při příjezdu policie jsou všichni povinni vybít zbraně a zásobníky.
2. Každý kdo uvidí blížící se policejní hlídku je povinen oznámit to ostatním jednotkám.
3. Policejní hlídku je zakázáno jakkoliv napadat, slovně i fyzicky.
4. Jednání s policejní hlídkou náleží veliteli jednotky.
5. Při možnosti úniku se vždy volí únik.

Akce
1. Kdo je zasažen či jinak označen za mrtvého odchází se zdviženou zbraní na smluvené místo.
2. Zasažený nesmí zasahovat do průběhu akce, smí pouze oznámit svou smrt.
3. Zásah do zbraně není platný.
4. Zásah do pasivních ochranných prostředků krycích přímo konturu těla je platný.
5. Zásah do výstroje přesahující konturu těla je neplatný.
6. Zásah do výstroje nepřesahující konturu těla je platný.
7. Zásah odraženou kuličkou není platný.
8. Zásah omylem vystřelenou kuličkou je platný (friendly fire).
9. Pokud se protivníci přiblíží natolik, že je možné se soupeře dotknout rukou, stačí to k vyřazení z boje (např. likvidace spícího nepřítele). Nevyžaduje se zásah projektilem.
10. Bod 9. neplatí, pokud se protivníci dotknou v zápalu boje (v budovách atd.)
11.Pokud útočník nahlásí zásah protivníka, protivník nediskutuje.
12. Každý kdo zdvihne zbraň nad hlavu je pokládán za mrtvého a musí odejít na smluvené místo.
13. Zásah odraženou kuličkou není platný.
14. Zásah střepinou výbušniny je platný.
15. Exploze ve vzdálenosti max. 3 metry je platná jako zásah.
16. Začátek i konec akce je vždy vyhlášen.
17. Používání zbraní a pyrotechniky mimo akci není povoleno.
18. Změnu pravidel je nutno nahlásit před akcí a informovat o ní ostatní jednotky.
19. Akci může zastavit pouze pořádající jednotka, ostatní jednotky pouze ve výjimečných případech.
20. Oblast akce je vždy vyznačena, mimo ni je boj zakázaný.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář